Odnalazł swoich rodziców. (Sentence Note)


#1

Note: odnaleźć (-najdę -dziesz -naleziony) (pf), (impf) odnajdywać (odnajduję -jesz) = to regain, recover, recapture, find again