Odkąd ukończył on szkołę średnią nic nie robi. (Sentence Note)


#1
  • ukończyć pf ‑czę ‑czysz = to finish (school, etc)