Nikt poza Tobą nie może mnie uszczęśliwić.(Sentence Note)


#1
  • uszczęśliwić -wię -wisz (pf), (impf) uszczęśliwiać = to make happy
  • uszczęśliwiony (adj) = overjoyed