Nikt mnie nie powstrzyma. (Sentence Note)


#1
  • powstrzymać ‑am ‑asz (pf), (impf) powstrzymywać ‑muję ‑jesz (trans) = to refrain, hold back, abstain from, repress.
  • & się + przed + Instrumental = to refrain from.