Nikt mnie nie potrafi pokonać. (Sentence Note)


#1

pokonać -am -asz (pf), (impf) pokonywać -nuję -jesz = to subdue, conquer, vanquish, defeat