Niewątpliwie dał z siebie wszystko, ale nie udało mu się.(Sentence Note)


#1

niewątpliwy (adj) = undoubted, indisputable (adv) niewątpliwie = undoubtedly