Niedługo wszystko wróci do poziomu sprzed kryzysu.(Sentence Note)


#1

kryzys (mi noun) = crisis.