Niech nikt nie zbliża się do ognia.(Sentence Note)


#1
  • zbliżyć się (-żę -żysz) pf, (impf) zbliżać się do +Genitive = to draw nearer to, approach