Nie zapomnę pańskiej uprzejmości.(Sentence Note)


#1
  • uprzejmość (f noun) = kindness, courtesy, politeness
  • uprzejmy (adj) = polite, pleasant. (adv) uprzejmie. kindly
  • nieuprzejmy (adj) = unkind, impolite. (adv) nieuprzejmie