Nie wiem, jak mogę załadować zdjęcie. (Sentence Note)


#1

załadować ‑duję ‑jesz (pf), (impf) załadowywać ‑wuję ‑jesz = to load