Nie posiadam żadnych przeciwników. (Sentence Note)


#1
  • przeciwnik (mp nopun) = adversary, opponent.
  • enemy, foe = wróg