Nie polubisz Toma. (Sentence Note)


#1
  • polubić -bię -bisz (pf) = to come to like