Nie opuszcza pan przecież Japonii na stałe, prawda? (Sentence Note)


#1
  • przecież (interjection) = after all, but