Nie odejdę dopóki nie powiesz mi co się dzieje. (Sentence Note)


#1

Note: odejść (-jdę -dziesz odszedł odeszła) (pf), (impf) odchodzić (-dzę -dzisz odchodź) = leave, depart (on foot), go away