Nie ma powodu do obaw. (Sentence Note)


#1

obawiać się (-am -asz) +Genitive = fear