Nie kładź książek na stole. (Sentence Note)


#1

kłaść kładę kładziesz kładł (impf), (pf) położyć ‑żę ‑żysz ‑łóż = to lay, place, set.

  • & spać = to put to bed.
  • & się = to lie down (self)