Nie dotarło do mnie, że on może zaprosić mnie na obiad.(Sentence Note)


#1
  • dotrzeć (-trę -trzesz -tarł) (pf), (impf) docierać do +Genitive = to get through to. ~ się = to adapt, to adjust to one another