Nie chciałem sprawiać ci kłopotów, chciałem ci pomóc. (Sentence Note)


#1

sprawić ‑wię ‑wisz pf, impf sprawiać = 1] cause, occasion, acquire. 2] butcher (pig, etc)