Nie chciała się zaangażować.(Sentence Note)


#1
  • angażować ‑żuję ‑jesz impf, pf zaangażować = to engage, involve, hire, attract attention.
  • & się = to become engaged, involved, committed