Nie będę mógł dzisiaj zasnąć. (Sentence Note)


#1
  • zasnąć (-snę -śniesz) (pf), (impf) zasypiać (-pię -piesz) = to fall asleep