Nasze oczy potrzebują czasu by przyzwyczaić się do ciemności.(Sentence Note)


#1
  • przyzwyczaić -czaję -czaisz (pf), (impf) przyzwyczajać do + Gentive = to accustom. - & się = to become accustomed, acclimatized to
  • przyzwyczajony (adj) do + Gentive = accustomed