Naprawdę posiadasz słuch muzyczny.(Sentence Note)


#1

muzyczny (adj) musical, pertaining to music. (adv) muzycznie = musically