Najwidoczniej Tom bardzo lubi Mary. (Sentence Note)


#1
  • najwidoczniej (superlative adv) = most evidently, clearly
  • widocznie ((base) adv) = apparently