Myślałem, że Tom odkryje to samemu. (Sentence Note)


#1
  • odkryć ‑kryję ‑jesz pf, impf odkrywać = to discover, reveal