Myślałem, że rozpoznaję Toma.(Sentence Note)


#1

rozpoznać -am -asz (pf), (impf) rozpoznawać -znaję -jesz = to recognize, make out, diagnose