Muszę odpocząć.(Sentence Note)


#1
  • odpocząć (-pocznę -niesz) (pf), (impf) odpoczywać = to relax