Musimy za wszelką cenę zbadać przyczyny.(Sentence Note)


#1
  • przyczyna (f noun) (przyczynie) = a reason