Musimy wynająć pomieszczenie na nasze przyjęcie. (Sentence Note)


#1

Note: pomieszczenie (noun) = room, space

  • pomieścić (-mieszczę -ścisz) (pf), (impf) pomieszczać = to hold, contain