Musimy natychmiast operować. (Sentence Note)


#1
  • operować (-ruję -jesz) (impf), (pf) zoperować = to operate on. + Instrumental = make use of, use
  • kooperować (-ruję -jesz) (impf) = to co-operate