Możesz mnie przeszukać! (Sentence Note)


#1
  • przeszukać (-am -asz) (pf), (impf) przeszukiwać (-kuję -jesz) = search through, scour, frisk