Może im grozić niebezpieczeństwo. (Sentence Note)


#1
  • grozić grożę -zisz grożą (impf), (pf) zagrozić +Dat +Inst = to menace, threaten s.o. with
  • im = dative