Mówiłeś komuś, gdzie jest nasza kryjówka?


#1

kryjówka -wek (f noun) = hiding place, hideaway