Mówienie po angielsku jest przydatne.(Sentence Note)


#1

przydatny (adj) = useful, handy. (adv) = przydatnie