Mówca zilustrował teorię przykładami.(Sentence Note)


#1
  • ilustrować (-ruję -jesz) (impf), (pf) zilustrować = to illustrate