Moje wyjaśnienie może zabrzmieć dziwnie.


#1
  • brzmieć (brzmi brzmią) (usually 3rd person) (impf), (pf) zabrzmieć = to sound, resound, resonate, ring