Mój zegarek został skradziony. (Sentence Note)


#1

Note: skradziony (adj) stolen

  • skraść (skradnę -niesz skradł) (pf), (impf) +Dative skradać = to steal from. ~ się slink