Mój zegarek został skradziony. (Sentence Note)


#1
  • skradziony = (adj) = stolen
  • skraść (skradnę -niesz skradł) (pf), (impf) +Dative skradać = to steal from. ~ się = to slink