Mój ojciec nigdy nie bierze długiego urlopu.


#1

Correction

My father never takes a long vacation