Mój mocz jest różowy.(Sentence Note)


#1
  • mocz (mi) = urine. oddać mocz = to urinate