Mieszkam w sąsiedztwie.(Sentence Note)


#1

sąsiedztwo (n noun) = vicinity, proximity, neighborhood