Miał mdłości? (Sentence Note)


#1
  • mdłość (f noun) (usually plural = mdłości) = nausea