Mary jest śliczna.(Sentence Note)


#1
  • śliczny (adj) = pretty, cute, lovely. (adv) ślicznie.
  • dziękuję ślicznie = thank you kindly