Mam zamiar spróbować. (Sentence Note)


#1
  • zamiar (mi noun) = an intention