Liczymy na dobrą pogodę na dzień sportu.


#1

Correction

We are counting on fine weather for sports day