Liczba ludności Japonii jest dużo większa niż Australii. (Sentence Note)


#1
  • ludność (f noun) = a population