Latarka się wyczerpuje. (Sentence Note)


#1

NOte: wyczerpać (-pię -piesz) (pf),(impf) wyczerpywać (-puję -jesz) to exhaust, use up. ~ się become used up