Koty potrafią widzieć w ciemnościach. (Sentence Note)


#1

ciemność (f noun, often plural) = dark, darkness