Koniecznie idź do lekarza.(Sentence Note)


#1
  • koniecznie av = necessarily, definitely, absolutely (it is an important necessity)