Konferencja ma się odbyć pojutrze w Tokio. (Sentence Note)


#1
  • odbyć się (‑będę ‑dziesz) pf, impf odbywać się = to happen, to take place