Kapitan dowodzi statkiem i załogą. (Sentence Note)


#1
  • załoga ‑łóg (f noun) = crew, staff