Jim jest najwyższy spośród wszystkich swoich przyjaciół.(Sentence Note)


#1
  • spośród (preposition) +Genitive = among, amidst
  • śród & wśród (preposition) +Genitive = among, amongst
  • Środa (f noun) = Wednesday (it derives its Polish name due to being midweek, it is amidst the other days)